Rampur Khas vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

2012 244 Rampur Khas GEN Pramod Kumar M INC 74545 Hiramani Patel M BSP 43011
2007 100 Rampur Khas GEN Pramod Kumar M INC 55221 Kunwar Viggyat Singh M SP 24227
2002 100 Rampur Khas GEN Pramod Kumar M INC 82415 Pushpa Devi F AD 21379
1996 116 Rampur Khas GEN Promod Kumar M INC 128635 Krishan Kumar Singh S/O Rambahadur Singh M BJP 12463
1993 116 Rampur Khas GEN Pramod Tiwari M INC 55470 Raja Ram Pandey M JD 25417
1991 116 Rampur Khas GEN Pramod Kumar M INC 26905 Raja Ram Pandey M JD 18784
1989 116 Rampur Khas GEN Pramod Kumar M INC 65105 Mahendra Bahadur M JD 15957
1985 116 Rampur Khas GEN Pramod Kumar M INC 71527 Ram Lakhan M BJP 11017
1980 116 Rampur Khas GEN Pramod Kumar M INC(I) 21275 Rajendra Bahadur M BJP 10286
1977 116 Rampur Khas GEN Kunwar Tejbhan Singh M IND 17953 Raja Ram Kisan M JNP 13830
1974 116 Rampur Khas GEN Babu Prabhakar Singh M INC 12581 Nankoo M SOP 10851
1969 117 Rampur Khas GEN Kunwar Tej Bhan Singh M SSP 22383 Ram Anjore Misra M INC 10001
1967 117 Rampur Khas GEN R. Ajore M INC 17805 K. T. B. Singh M SSP 13630

[AdSense-A]