Khaga vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2012 243 Khaga (SC) Krishna Paswan F BJP 59234 Murli Dhar M BSP 40312
2007 265 Khaga GEN Ranavendra Pratap Singh Urf Dhunni Bhaiya M BJP 45109 Munna Lal Maurya M INC 37214
2002 265 Khaga GEN Mohd. Shafir M BSP 33332 Munna Lal Maurya M BJP 30258
1996 281 Khaga GEN Munna Lal Maurya M BSP 46293 Bhoop Narayan Singh Lodhi M BJP 40870
1993 281 Khaga GEN Vir Abhimanyu Singh M SP 56413 Bhoop Narain Singh M BJP 31558
1991 281 Khaga GEN Krishna Kumar M JD 24383 Veer Abhimanyu Singh M JP 19518
1989 281 Khaga GEN Veer Abhimanyu Singh M JD 33549 Krishna Dutt Alias Balraj M INC 26784
1985 281 Khaga GEN Krishna Dutt Alias Balraj M INC 25664 Alakshendra Nath Singh M LKD 24337
1980 281 Khaga GEN Krishna Dutt Alias Balraj M INC(I) 22441 Alakshendra Nath M JNP(SC) 22148
1977 281 Khaga GEN Chhotey Lal M JNP 27481 Krishna Dutta Alias Balraj M INC 18424
1974 281 Khaga GEN Krishna Dutt Alias Balraj M INC 22296 S. M. Haq M NCO 11824
1969 286 Khaga GEN Krishna Datta Alias Balraj M INC 15740 Brajesh Chandra Singh M IND 12338
1967 286 Khaga GEN C.Kishore M RPI 29263 G.Prasad M INC 15019
1962 292 Khaga GEN Raksha Pal Singh M JS 12913 Chandra Kishore M REP 11697
1957 169 Khaga GEN Basudeo M INC 16588 Chandra Kishore M CPI 4798

[AdSense-A]