MAVELIKARA ELECTION RESULTS 2016

[AdSense-A]

MAVELIKARA ELECTION RESULTS 2016

[AdSense-C]

Name Party Votes Position Leading/Trailing
2-R.RAJESH CPI(M) 74555 1 +31542
1-BAIJU KALASALA INC 43013 2 -31542
3-P.M.VELAYUDHAN BJP 30929 3 -43626
66-N O T A 523 -74032
5-ASHA.T SUCI(C) 242 -74313
4-KATTANAM SURESH BSP 213 -74342
6-AJEESHKUMAR IND 213 -74342

[AdSense-B]