PARAVUR election results 2016

[AdSense-A]

PARAVUR election results 2016

[AdSense-C]

Name Party Votes Position Leading/Trailing
2-V D SATHEESAN INC 74985 1 +20634
1-SARADA MOHAN CPI 54351 2 -20634
5-HARI VIJAYAN BDJS 28097 3 -46888
4-V M FAIZAL SDPI 923 -74062
66-N O T A 900 -74085
3-SIJIKUMAR K K BSP 557 -74428
7-SHINSA SELVARAJ IND 302 -74683
8-SATHYANESAN IND 261 -74724
6-JOSE THOMAS IND 200 -74785

[AdSense-B]