Jahanabad vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

year Winner Name Vote% Party Losing Candidate Vote% Party
2012 MADAN GOPAL VERMA   SP SAMEER TRIVEDI   BSP
2007 ADITYA PANDEY 29.44 BSP MADAN GOPAL VERMA 25.19 SP
2002 MADAN GOPAL VARMA 23.31 SP SYED KASIM HASAN 22.92 LJNSP
1996 QASIM HASAN 38.99 BSP NARESH CHANDRA UTTAM 27.13 SP
1993 MADAN GOPAL VERMA 28.84 JD NARESH CHANDER UTTAM 25.32 SP
1991 CHATTRA PAL VERMA 48.35 JD SHREE DHAR SHUKLA 19.53 BJP
1989 NARESH CHANDRA UTTAM 51.82 JD PREM DATT TIWARI 23.23 INC
1985 PRAKASH NARAIAN 41.69 INC NARESH KUMAR UTTAM 41.53 LKD
1980 JAGDISH NARAIN 40.03 INC(I) RAM KISHORE VERMA 26.6 LKD
1977 QUASIM HASAN 44.77 JNP CHHATRA PAL 21.51 IND

[AdSense-A]