KONGAD election results 2016

[AdSense-A]

KONGAD election results 2016

[AdSense-C]

Name Party Votes Position Leading/Trailing
4-K.V. VIJAYADAS CPI(M) 60790 1 +13271
1-PANDALAM SUDHAKARAN INC 47519 2 -13271
3-RENU SURESH BJP 23800 3 -36990
66-N O T A 1163 -59627
2-RAMESH P V KANNAMPARIYARAM BSP 789 -60001

[AdSense-B]