Sham Chaurasi vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2012 42 Sham Chaurasi (SC) Mohinder Kaur Josh F SAD 43360 Chaudhary Ram Lubhaya M INC 38054
2007 47 Sham Chaurasi (SC) Mohinder Kaur F SAD 37739 Choudhary Ram Lubhaya M INC 34922
2002 48 Sham Chaurasi (SC) Ram Lubhaya M INC 24446 Mohinder Kaur Josh F IND 22965
1998 By Polls Sham Chaurasi (SC) Mohinder Kaur F AGP 31758 Santosh Chowdhry F INC 22396
1997 48 Sham Chaurasi (SC) Arjan Singh Josh M SAD 32738 Gurpal Chand M BSP 19243
1992 48 Sham Chaurasi (SC) Gurpal Chand M BSP 13168 Hari Mittar M INC 9449
1985 48 Sham Chaurasi (SC) Hari Mitter M INC 23946 Baldev Singh M SAD 22483
1980 48 Sham Chaurasi (SC) Hari Mittar Hans M INC(I) 19873 Dev Raj M CPM 18170
1977 48 Sham Chaurasi (SC) Dev Raj Nasrala M CPM 23033 Bhagat Guran Dass M INC 16888
1972 43 Sham Chaurasi (SC) Gurandass M INC 22018 Devraj M CPM 16815
1969 43 Sham Chaurasi (SC) Guran Dass M INC 13619 Lalji Ram M BJS 10401
1967 43 Sham Chaurasi (SC) G. Dass M INC 14656 Devraj M CPM 11241

[AdSense-A]