Nizar vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2012 172 Nizar (ST) Kantilalbhai Reshmabhai Gamit M BJP 90191 Pareshbhai Govindbhai Vasava M INC 80267
2007 161 Nijhar (ST) Pareshbhai Govindbhai Vasava M INC 52417 Gamit Kantilalbhai Reshmabhai M BJP 50749
2002 161 Nijhar (ST) Pareshbhai Govindbhai Vasava M INC 45299 Padvi Subhashbhai Rotubhai M BJP 28836
1998 161 Nijhar (ST) Pareshbhai Govindbhai Vasava M INC 54497 Subhashbhai Rotubhai Padavi M BJP 24696
1995 161 Nijhar (ST) Paadvi Subhashbhai Rotubhai M BJP 37330 Valvi Punjibhai Gorjibhai M INC 26065
1990 161 Nijhar (ST) Vasava Govindbhai Barkiabhai M INC 30104 Padvi Subhashbhai Rotubhai M BJP 18424
1985 161 Nijhar (ST) Bhimsing Fojsing Vasava M INC 19694 Valvi Jaharsing Bhikhabhai M IND 9423
1980 161 Nijhar (ST) Vasava Govindbhai Barakiabhai M INC(I) 26370 Valvi Nurjibhai Manjibhai M JNP(JP) 3720
1975 161 Nijhar (ST) Vasava Govindbhai Barkiyabhai M INC 18435 Naik Ajabsing Narsinhbhai M IND 7409

[AdSense-A]