Naraini vidhan sabha election results 2017

[AdSense-A]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2012 234 Naraini (SC) Gayacharan Dinkar M BSP 52195 Bharatlal Diwakar M SP 47438
2007 304 Naraini GEN Purushottam Naresh M BSP 31694 Piyariya F RLD 27251
2002 304 Naraini GEN Dr. Surendra Pal Verma M BSP 40802 Naval Kishor M SP 34052
1996 320 Naraini GEN Babu Lal Kushvaha M BSP 45173 Surendra Pal Verma M SP 34817
1993 320 Naraini GEN Surendra Pal Verma M SP 43374 Ramesh Chandra Dwivedi M BJP 28651
1991 320 Naraini GEN Ramesh Chandra Dwivedi S/O Purushottam M BJP 24195 Surendra Pal M JP 20144
1989 320 Naraini GEN Surender Pal Verma M CPI 22408 Harvansh Prasad Pandey M INC 15259
1985 320 Naraini GEN Shrender Pal Verma M CPI 22845 Kanta Dev M INC 22128
1980 320 Naraini GEN Harbansh Prasad Pandey M INC(I) 28539 Surendra Pal Verma M CPI 15041
1977 320 Naraini GEN Surendra Pal M CPI 30737 Goswami Radhakrishna M JNP 28746
1974 320 Naraini GEN Chandrabhan Azad M CPI 20856 Jagpat Singh M BJS 16262
1969 323 Naraini GEN Harbansh Prasad M INC 19535 R . K . G . Prapanna Bajpai M BJS 11495
1967 323 Naraini GEN J.Singh M BJS 16617 G.P.Pandey M INC 12445
1962 301 Naraini GEN Matola Singh M JS 9350 Jag Prasad M PSP 4281
1957 143 Naraini GEN Gopi Krishna Azad M INC 6217 Matola Singh M BJS 5230
1951 159 Naraini GEN Shyama Charan M INC 6097 Raj Kishore M SP 4822

[AdSense-C]