Manavadar vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2012 85 Manavadar GEN Chavda Jawaharbhai Pethaljibhai M INC 72879 Ratibhai Gordhanbhai Sureja M BJP 68477
2007 35 Manavadar GEN Chavada Jawaharbhai Pethljibhai M INC 39602 Sureja Ratibhai Gordhanbhai M BJP 37871
2002 35 Manavadar GEN Sureja Rateebhai Gordhanbhai M BJP 43359 Patel Chandubhai Gordhandas (Faldu) M INC 32977
1998 35 Manavadar GEN Sureja Ratilal Gordhanbhai M BJP 37817 Chavda Jawahar Pethaljibhai M INC 30896
1995 35 Manavadar GEN Sureja Ratilal Gordhanbhai M BJP 38134 Chavda Javahar Pethaljibhai M INC 34370
1990 35 Manavadar GEN Chavada Javahar Pethalaji M INC 38687 Patel Jirambhai Anandbhai M JD 37167
1985 35 Manavadar GEN Patel Jashumati Arjunbhai F INC 24257 Kabsagra Khimjibhai Dayabhai M JNP 19593
1980 35 Manavadar GEN Hudka Muljibhai Kalidas M INC(I) 20104 Kansagara Khimji Dayabhai M JNP(JP) 15075
1975 35 Manavadar GEN Patel Vallabhabhai Popatlal M KLP 20078 Patel Mohanlal Lalji M INC 17693
1972 35 Manavadar (SC) Vanvi Devji Bhikha M INC 15590 Kalidas Hamirbhai Parghi M BJS 9435
1967 35 Manavadar (SC) M. A. Chanda M INC 11785 K. H. Parghe M BJS 7122
1962 28 Manavadar (SC) Manharlala Amrabhai Chavda M INC 19330 Girdharbhai Valjibhai Vaghela M IND 5124

[AdSense-A]