Kulpi election Result 2016

Kulpi  election Result 2011

[AdSense-C]

West Bengal Election Result 2016

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Vote Runner Up Gender Party Vote
2011 133 Kulpi GEN Jogoranjan Halder M AITC 76693 Sakuntala Paik F CPM 58414
2006 124 Kulpi (SC) Sakuntala Paik F CPI(M) 51680 Jagaranjan Haldar M AITC 49888
2001 124 Kulpi (SC) Jagaranjan Haldar M AITC 51045 Sakuntala Paik F CPM 46966
1996 124 Kulpi (SC) Sakuntala Paik F CPM 53779 Kirtibas Sarder M INC 51566
[AdSense-A]
1991 124 Kulpi (SC) Krishnadhan Halder M CPM 44295 Jogaranjan Halder M INC 40669
1987 124 Kulpi (SC) Krishnadhan Halder M CPM 39002 Kirtibas Sardar M INC 31377
1982 124 Kulpi (SC) Krishandhan Halder M CPM 40681 Santosh Kumar Mandal M INC 28974
1977 124 Kulpi (SC) Krishnadhan Halder M CPM 21844 Santosh Kumar Mondal M INC 14360
1972 113 Kulpi (SC) Santosh Kumar Mandal M INC 31067 Sasanka Sekhar Naiya M SUC 15555
1971 113 Kulpi (SC) Mukunda Ram Mondal M CPM 11752 Santosh Kumar Mondal M NCO 9800
1969 113 Kulpi (SC) Murari Mohan Halder M BAC 25207 N.K. Halder S/O G. Halder M INC 22742
[AdSense-B]
1967 113 Kulpi (SC) N.K.Haldar M INC 29682 P.Kumar M BAC 25679
1962 97 Kulpi GEN Hrishikesh Halder M IND 23339 Hansadhwaj Dhara M INC 22722
1957 163 Kulpi GEN Hansadhwaj Dhara M INC 22948 Hrishikesh Haider M PSP 18403
1951 153 Kulpi GEN Nalini Kanta Halder M KMPP 23270 Sushil Krishna Sarder M KMPP 14191
1951 153 Kulpi GEN Prankrishna Kumar M BJS 16101 Ahammad Jalaluddin M IND 12135