Khambhalia vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

2012 81 Khambhalia GEN Poonamben Hematbhai Maadam F BJP 79087 Ahir Ebha Karsan Karmur M INC 40705
2007 30 Khambhalia GEN Meghji Daya Kanzariya M BJP 40358 Dr.Varotariya Ranmalbhai Nathabhai M INC 39560
2002 30 Khambhalia GEN Chavada Karubhai Naran M BJP 33367 Dr. Ranmalbhai Nathabhai Varotariya M INC 31494
1998 30 Khambhalia GEN Chavda Karu Naran M BJP 23039 Dr. Sajan Jivabhai Varotaria M INC 11822
1995 30 Khambhalia GEN Goria Jesabhai Markhibhai M BJP 26735 Dr. Varotaria Ranmalbhai Nathabhai M INC 25575
1990 30 Khambhalia GEN Varotaria Ranmal Narhabhai M INC 25898 Tanna Jagjivandas Jamnadas (Jugubhai Tanna) M BJP 15733
1985 30 Khambhalia GEN Madam Hematbhai Rambhai M IND 24385 Khimaji Nandha Jadeja M INC 21266
1980 30 Khambhalia GEN Madam Hematbhai Rambhai M IND 19152 Tanna Jagjivandas Jamnadas M INC(I) 18592
1975 30 Khambhalia GEN Madam Hemathbhai Rambhai M IND 14086 Pabari Jamnadas Gokaldas M KLP 10358
1972 27 Khambhalia GEN Hematbhai Rambhai Madam M IND 15579 Harilal Ramhi Nakum M NCO 8379
1967 27 Khambhalia GEN D. V. Barai M SWA 9382 H. R. Nakum M INC 8745
1962 24 Khambhalia GEN Harilal Ramji Nakum M INC 13593 Duwarkasa Vithaldas Barai M PSP 5439

[AdSense-A]