Katehari vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2012 277 Katehari GEN Shankh Lal Manjhi M SP 94641 Lal Ji Verma M BSP 77021
2007 113 Katehari GEN Dharm Raj Nishad M BSP 47689 Jai Shanker Pandey M SP 47449
2002 113 Katehari GEN Dharam Raj Nishad M BSP 53213 Jai Shanker Pandey M SP 49092
1996 129 Katehari GEN Dharmraj Nishad M BSP 53212 Anil Kumar Tewari M BJP 47448
1993 129 Katehari GEN Ram Dev Verma M BSP 65157 Anil Kumar Tewari M BJP 24485
1991 129 Katehari GEN Anil Kumar Tewari M BJP 28609 Ram Deo Verma M BSP 20751
1989 129 Katehari GEN Ravindra Nath Tewari M JD 22781 Ram Deo Verma M BSP 22444
1985 129 Katehari GEN Ravindra Nath Tiwari M JNP 24889 Jai Ram Shukla ( Vikal Shaketi ) M INC 19361
1980 129 Katehari GEN Jiya Ram Shukul Vikal Saketi M INC(I) 22245 Baboo Ram Nishad M JNP(SC) 17635
1977 129 Katehari GEN Ravindra Nath Tewari M JNP 26383 Bhagauti Prasad Shukla M INC 17998
1969 130 Katehari GEN Bhagwati Prasad Shukla M INC 16299 Debi Prasad Singh M BKD 10973
1967 130 Katehari GEN R. Narain M INC 26171 Mahadeo M IND 12440
1962 266 Katehari GEN Raghunath Singh M SOC 18113 Himmat Bahadur M INC 15063
1957 188 Katehari GEN Lok Nath M INC 24473 Raghunath M IND 20528

[AdSense-A]