Kanchipuram election Result 2016

Kanchipuram election Result 2011

[AdSense-C]

Tamil Nadu Election Results 2016

Year A C No. Constituency Name Category Winner Sex Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2011 37 Kancheepuram GEN V. Somasundaram M AIADMK 102710 P. S. Ulagarakshagan M PMK 76993
2006 26 Kancheepuram GEN Kamalambal, P F PMK 81366 Mythili, T F AIADMK 70082
2005 By Polls Kancheepuram GEN Mythili (Tmt) F AIADMK 87274 Kumar, M M DMK 69626
2001 26 Kancheepuram GEN Thirunavukkarasu Ss M ADMK 84246 Sekar A M DMK 60643
[AdSense-A]
1996 26 Kancheepuram GEN P. Murugesan M DMK 77723 S.S. Thirunavukarasu M ADMK 45094
1991 26 Kancheepuram GEN Pattabiraman C.P. M ADK 66429 Murugesan P. M DMK 39163
1989 26 Kancheepuram GEN Murugesan, P. M DMK 53821 Thirunavukkarasu, S.S. M ADK(JL) 32408
1984 26 Kancheepuram GEN Balaji, K. M ADK 60363 Palani Raja Kumar, C. M. M DMK 47362
1980 26 Kancheepuram GEN Venkatasubramanian,P M ADK 46051 Sambandan,V M DMK 43859
[AdSense-B]
1977 26 Kancheepuram GEN K. Balaji M ADK 31327 V. Sambandan M DMK 29380
1971 22 Kancheepuram GEN G. V. M. Annamalai M DMK 44009 D. V. Natesa Mudaliar M NCO 37697
1967 22 Kancheepuram GEN N. Krishnan M DMK 45266 V. C. S. Nayagar M INC 33716