Jahanabad vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

1980 285 Jahanabad GEN Jagdish Narain M INC(I) 26118 Ram Kishore Verma M LKD 17356
1977 285 Jahanabad GEN Quasim Hasan M JNP 29849 Chhatra Pal M IND 14343
1974 285 Jahanabad GEN Prem Datta M INC 19022 Chhatrapal Verma M BKD 17921

[AdSense-A]