Hapur vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2012 59 Hapur (SC) Gajraj Singh M INC 77242 Dharampal Singh M BSP 55090
2007 375 Hapur (SC) Dharam Pal S/O Ram Kishan M BSP 39802 Gajraj Singh M INC 30357
2002 375 Hapur (SC) Dharampal M BSP 37582 Ram Swaroop Bharti M BJP 29478
1996 391 Hapur (SC) Jay Prakash M BJP 47384 Gaj Raj Singh M INC 41507
1993 391 Hapur (SC) Gajraj Singh M INC 59865 Badri Prasad Balmiki M BJP 52826
1991 391 Hapur (SC) Vijendra Kumar M BJP 38116 Gaj Raj Singh M INC 34079
1989 391 Hapur (SC) Gajraj Singh M INC 46089 Banarshi Dass M JD 43880
1985 391 Hapur (SC) Gaj Raj Singh M INC 26266 Nathi Singh M LKD 12175
1980 391 Hapur (SC) Bhoop Singh Kain M INC(I) 21274 Lakshman Swaroop M JNP(SC) 15498
1977 391 Hapur (SC) Banarsi Das M JNP 34625 Bhoop Singh Kain M INC 27410
1974 391 Hapur (SC) Bhoop Singh Kain M INC 25481 Mahesh M BKD 16461
1969 394 Hapur (SC) Lakshman Swaroop M BKD 26743 Vir Sen M INC 19966
1967 394 Hapur (SC) D.D.Sain M RPI 24395 M.S.Parcha M IND 23078
1962 399 Hapur GEN Prem Sunder M IND 21407 Kailash Prakash M INC 20958
1957 37 Hapur (SC) Lutf Ali Khan M INC 59737 Parmanand M IND 31326
1957 37 Hapur (SC) Veer Sen M INC 55309 Parmatma Sharan M BJS 19845

[AdSense-A]