Bhatpar Rani vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

2012 340 Bhatpar Rani GEN Kameshwar M SP 56017 Sabhakunwar M BSP 41093
2007 188 Bhatpar Rani GEN Kameswar Upadhyay M SP 47908 Sabhakunwar M BSP 44292
2002 188 Bhatpar Rani GEN Kameshwar M INC 39618 Harivansh Sahay M SP 23220
1996 204 Bhatpar Rani GEN Yogendra Singh M SP 66561 Kameshwar Upadhyay M INC 43350
1993 204 Bhatpar Rani GEN Kameshwar Upadhyay M INC 52253 Yogendra Singh M SP 29254
1991 204 Bhatpar Rani GEN Hari Bansh Sahai M JD 36064 Kameshwar Upadhyay M INC 35743
1989 204 Bhatpar Rani GEN Harivansh Sahai M JD 44970 Kameshwar Upadhyay M IND 39101
1985 204 Bhatpar Rani GEN Kameshwar Upadhyay M IND 42004 Raghu Raj Singh M INC 20177
1980 204 Bhatpar Rani GEN Haribansh Sahai M JNP(SC) 36214 Raghuraj Singh M INC(I) 23169
1977 204 Bhatpar Rani GEN Raj Mangal M JNP 29567 Haribansh Sahai M IND 18930
1974 204 Bhatpar Rani GEN Raghuraj Singh M INC 19203 Kailash M BKD 14565
1969 209 Bhatpar Rani GEN Haribansh M SSP 18295 Triguna Nand M IND 14640
1967 209 Bhatpar Rani GEN A. Pd. Arya M INC 13733 Harbans M SSP 11329

[AdSense-A]