Arya Nagar vidhan sabha election results 2017

[AdSense-C]

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2012 214 Arya Nagar GEN Salil Vishnoi M BJP 51200 Jitendra Bahadur Singh M SP 35789
2007 271 Arya Nagar GEN Irfan Solanki M SP 36376 Harish Matreja M BJP 13173
2002 271 Arya Nagar GEN Haji Mushtaq Solanki M SP 46448 Anant Mishra Antu M BJP 19132
1996 287 Arya Nagar GEN Mushtaq Solanki M SP 39531 Satya Deo Pachauri M BJP 36969
1993 287 Arya Nagar GEN Mahesh Chandra M BSP 45981 Satya Deo Pachauri M BJP 40913
1991 287 Arya Nagar GEN Satya Deo Pachauri M BJP 29964 Mohammad Suleman M IML 19859
1989 287 Arya Nagar GEN Reshma Arif F JD 14250 Mohammad Suleman M MUL 13811
1985 287 Arya Nagar GEN Hafiz Mohammad Umar M INC 19918 Surendra Nath M BJP 12056
1980 287 Arya Nagar GEN Abdul Rahman Khan Nashtar M INC(I) 21517 Akhtar Husain Akhtar M INC(U) 10721
1977 287 Arya Nagar GEN Babu Badre M JNP 26641 Andul Rahman Khan Nashtar M INC 19779
1974 287 Arya Nagar GEN Abdul Rehman Khan Nashtare M INC 29039 Surendra Nath M BJS 15620
1969 292 Arya Nagar (SC) Shiv Lal M INC 13516 Munshi Lal Doharey M BJS 11766
1967 292 Arya Nagar (SC) J.Jatav M INC 19218 M.L.Dohre M BJS 14244

[AdSense-A]