Arakkonam election Result 2016

Arakkonam election Result 2011

[AdSense-C]

Tamil Nadu Election Results 2016

Year A C No. Constituency Name Category Winner Sex Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2011 38 Arakkonam (SC) S.Ravi M AIADMK 79409 S.Sellapandian M VCK 53172
2006 32 Arakkonam (SC) Jaganmoorthy.M M DMK 66338 Ravi.S M AIADMK 58782
2001 32 Arakkonam (SC) Bhavani Karunakaran .K F ADMK 67034 Ravishankar R. M DMK 46778
1996 32 Arakkonam (SC) Thamizh Chelvan, R. M DMK 70550 Elumalai, R. M PMK 23730
[AdSense-A]
1991 32 Arakkonam (SC) Lata Priyakumar F INC 61314 G. Mani M DMK 30332
1989 32 Arakkonam (SC) V.K. Raju M DMK 42511 P. Rajakumar M INC 20538
1984 32 Arakkonam (SC) V. K. Raju M DMK 52657 M. Vijayasarathi M ADK 46344
1980 32 Arakkonam (SC) Vijayasarathy, M M ADK 36314 Jayaraj, G M INC(I) 35393
1977 32 Arakkonam (SC) V.K. Raju M ADK 24630 A. Kannayiram M DMK 17041
[AdSense-B]
1971 28 Arakkonam GEN Balaraman N. S. M DMK 42256 S. K. Subramania Mudaly M NCO 26878
1967 28 Arakkonam GEN S. J. Ramasamy M DMK 38478 B. Naidu M INC 30870