5th STD Aqeeda Chapter 9 part 3

5th STD Aqeeda Chapter 9 part 3

പാഠം 9 ഇഅ്ജാസുൽ ഖുർആൻ

10)ഖുർആനിന്റെ അമാനുഷികതയാണ് – എന്ത്?

ഉത്തരം

പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവസാന നാൾ വരെ ഒരു മാറ്റതിരുത്തലുകൾക്കും വിധേയമാവാത്തത്..

11) പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോളും ഒരു ഭേദഗതി പോലും ആവശ്യമായി വന്നിട്ടില്ല – ഇനി വരികയും ഇല്ല – എന്തിന്?

ഉത്തരം

പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ

12) ഖുർആനിൽ എത്ര സൂറത്തുകൾ ഉണ്ട്?

ഉത്തരം

114

13)ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്ത് ഏത്?

ഉത്തരം

സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ