Mangalkot election Result 2016

Mangalkot  election Result 2011

[AdSense-C]

West Bengal Election Result 2016

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Vote Runner Up Gender Party Vote
2011 272 Mangalkot GEN Sahajahan Choudhury M CPM 81316 Apurba Chaudhuri M AITC 81190
2006 281 Mangalkot GEN Sadhana Mallik F CPI(M) 72664 Abdul Based Sekh M AITC 32050
2001 281 Mangalkot GEN Sadhana Mallik F CPM 62235 Chandranath Mukherjee M AITC 48022
1996 281 Mangalkot GEN Sadhana Mallik F CPM 60677 Absar Nurul Mondal M INC 40186
1991 281 Mangalkot GEN Samar Baora M CPM 55991 Hriday Krishan Sar M INC 25781
1987 281 Mangalkot GEN Nikhilananda Sar M CPM 56860 Jagadish Datta M INC 27370
1982 281 Mangalkot GEN Nikhilananda Sar M CPM 48590 Seikh Borsed M INC 28891
1977 281 Mangalkot GEN Nikhilananda Sar M CPM 29638 Madan Chowdhury M JNP 14037

[AdSense-A]

1972 267 Mangalkot GEN Jyotirmoy Mojumdar M INC 25379 Nikhilananda Sar M CPM 18118
1971 267 Mangalkot GEN Nikhilananda Sar M CPM 28814 Kenaram Panja M BAC 16814
1969 267 Mangalkot GEN Nikhilananda Sar M CPM 25897 Nurunnesa Sattar F INC 15139
1967 267 Mangalkot GEN N. Sattar M INC 18996 S.S. Chowdhury M CPM 17241
1962 241 Mangalkot (SC) Narayandas Das M CPI 18244 Sankar Das M INC 15533

[AdSense-B]

1951 121 Mangalkot GEN Bhakta Chandra Roy M INC 8907 Sailesh Chandra Bandopadhyaya M IND 7287