KONNI ELECTION RESULTS 2016

[AdSense-C]

KONNI  ELECTION RESULTS 2016

[AdSense-A]

Name Party Votes Position Leading/Trailing
1-ADOOR PRAKASH INC 72800 1 +20748
3-R. SANAL KUMAR CPI(M) 52052 2 -20748
2-ASOKA KUMAR D BJP 16713 3 -56087
66-N O T A 474 -72326
6-REYASH SDPI 401 -72399
4-JOSHY JOSEPH WPI 365 -72435
8-SURESH V IND 249 -72551
7-BIJU ELAMANNOOR IND 133 -72667
5-VISHNU S SHIVSENA 96 -72704

[AdSense-B]