Jamunamukh election Result 2016 Assam

Jamunamukh election Result 2011 Assam

[AdSense-C]

Assam Election Result 2016

Year A C No. Constituency Name Category Winner Gender Party Votes Runner Up Gender Party Votes
2014 By Polls Jamunamukh GEN Abdur Rahim Ajmal M AIUDF 62153 Bashir Uddin Laskar M INC 39194
2011 90 Jamunamukh GEN Mohammed Sirajuddin Ajmal M AIUDF 61267 Rejaul Karim Chowdhury M INC 48541
[AdSense-A]
2006 90 Jamunamukh GEN Badruddin Ajmal M AUDF 53040 Alhaj Khalilur Rahman Chowdhury M AGP 32611
2006 By Polls Jamunamukh GEN Siraj Uddin Ajmal M AUDF 58210 Alhaj Khalilur Rahman Chowdhury M INC 45043
2001 90 Jamunamukh GEN Khalilur Rahman Chowdhury M AGP 47255 Abdul Jalil Ragibi M INC 37614
1996 90 Jamunamukh GEN Khalilur Rahman Chowdhury M AGP 28899 Abdul Jalil Ragibi M INC 19634
1991 90 Jamunamukh GEN Abdul Jalil Ragibi M INC 14192 Abu Jaifar Atia M IND 12385
[AdSense-B]
1985 90 Jamunamukh GEN Abdul Jalil Ragibi M IND 41625 Sukumar Sarkar M IND 7033
1983 90 Jamunamukh GEN Md. Farman Ali M INC 25135 Abdur Rahman M ICS 5410
1978 90 Jamunamukh GEN Mujamil Ali Choudhury M JNP 23532 Forman Ali M IND 11129
1972 92 Jamunamukh GEN Debendra Nath Bora M INC 15745 Md. M. Zammila Choudhury M SOP 8271
1967 92 Jamunamukh GEN L.P. Goswami M INC 12597 M. Ali M SSP 5751
1962 77 Jamunamukh GEN Begum Afia Ahmed F INC 14687 Phani Bora M JS 4770
1957 70 Jamunamukh GEN Maulavi Rahimuddin Ahmed M INC 12601 Lakshmi Prasad Goswami M PSP 7338
1951 68 Jamunamukh GEN Bimala Kanta Bara M INC 15993 Benoy Bhusan Sircar M BPI 3648